خدمات کانال تلگرام

100 ممبر ایرانی کانال تلگرام (پرسرعت)

شروع سفارش پس از 0 تا 2 ساعت و زمان شروع از 9 صبح تا 24
سرعت ارسال بعد از شروع بسیار بالا حدودا 1کا در هر دقیقه
بعد از ثبت سفارش هیچگونه تغییراتی در کانال خود ایجاد نکنید.

  • برای کانال های بالای 400 کا سفارشات انجام نمیگیرد و در صورت ثبت سفاش هزینه بازگشت داده نخواهد شد. توجه کنید
1000 بازدید 10 پست آخر کانال تلگرام

لینک پست خود را وارد نمایید.
اگر پست شما حاوی تصاویر آلبومی باشد، بازدید میان آن ها پخش خواهد شد.

1000 بازدید 100 پست آخر کانال تلگرام

لینک پست خود را وارد نمایید.
اگر پست شما حاوی تصاویر آلبومی باشد، بازدید میان آن ها پخش خواهد شد.