میزبانی وب (هاست) لینوکس ایران

هاست لینوکس 500 مگ ایران

سرور داخل ایران
دیتا بیس MY SQL
پشتیبانگیری و بازیابی
ویندوز سرور Backup
فایروال امنیتی

هاست لینوکس 1 گیگ ایران

سرور داخل ایران
دیتا بیس MY SQL
پشتیبانگیری و بازیابی
ویندوز سرور Backup
فایروال امنیتی

هاست لینوکس 5 گیگ ایران

سرور داخل ایران
دیتا بیس MY SQL
پشتیبانگیری و بازیابی
ویندوز سرور Backup
فایروال امنیتی

هاست لینوکس 10 گیگ ایران

سرور داخل ایران
دیتا بیس MY SQL
پشتیبانگیری و بازیابی
ویندوز سرور Backup
فایروال امنیتی