خدمات کامنت اینستاگرام

100 کامنت انگلیسی برای رفع بلاکی

سرعت و کیفیت این سرور طوری میباشد که کامنت ها و نحوه ارسال آن ها طبیعی به نظر برسد.

یک عدد کامنت توسط پیج دارای تیک آبی اینستاگرام

متن کامنت و زبان کامنت رندوم (تصادفی و شانسی) است.
ارسال بین 2 تا 10 روز زمانبر است.

  • 60 هزار تومان قیمت هر یک عدد