میزبانی وب (هاست) لینوکس اروپا

هاست لینوکس 500 مگ اروپا

سرور در آلمان/فرانسه
دیتا بیس MY SQL
پشتیبانگیری و بازیابی
ویندوز سرور Backup
فایروال امنیتی

هاست لینوکس 1 گیگ اروپا

سرور در آلمان/فرانسه
دیتا بیس MY SQL
پشتیبانگیری و بازیابی
ویندوز سرور Backup
فایروال امنیتی

هاست لینوکس 5 گیگ اروپا

سرور در آلمان/فرانسه
دیتا بیس MY SQL
پشتیبانگیری و بازیابی
ویندوز سرور Backup
فایروال امنیتی

هاست لینوکس 10 گیگ اروپا

سرور در آلمان/فرانسه
دیتا بیس MY SQL
پشتیبانگیری و بازیابی
ویندوز سرور Backup
فایروال امنیتی